fbpx

Pressimaterjalid – esimene samm vingete kajastusteni

Erinevad tekstid, mis koostatud mõeldes just ajakirjanikele ja avalikkusele, on üks tõhusamaid vahendeid, mis kommunikatsioonispetsialisti arsenalis. Hoolikalt valitud rittaseatud laused, kus sõnumid konkreetsed ja mõtteid pigem vähem, aitavad uudiseid luua nii trükis, helis kui ka veebis, olles algallikaks. Kuidas aga teha valik, millist lähenemist kasutada, tabamaks seda õiget sihtrühma, ja millised on head pressimaterjalid?

Alustame algusest.

Pressiteade on üks vanemaid ja levinumaid viise jõudmaks meediasse. Sellest, miks nende kirjutamine ja saatmine siiani vajalik on, oleme varasemalt oma blogis ka pikemalt arutlenud. Pressiteate puhul on tegemist materjaliga, mille avaldamine ei ole kunagi garanteeritud – meediasse jõuavad vaid need, mis silma paistavad ja relevantsed on. Seega on tähtis, et sisend oleks koostatud hästi. Küll aga vaieldakse, milline on hea pressiteate ning meie oleme oma igapäevatöös lähtunud alljärgnevast:

 • Pealkiri, mis annab edasi sisu. Kuigi tegemist on teksti lühima osaga, on see kõige tähtsam. Pealkiri peaks olema pilkupüüdev, kuid kindlasti mitte eksitav, sest nii ei leia lugeja teksti avades seda, mida soovis.
 • Sissejuhatus. Esimene lõik peaks kompaktselt edastama kõige olulisema teabe, vastates küsimustele „kes?“, „mida?“, „millal?“, „kus?“ ja „miks?“. See peaks olema köitev, julgustades uudist edasi lugema.
 • Sisutekst. Kui eelmine punkt võttis kokku sisu, siis nüüd on vaja lugu valmis kirjutada. Lähenemine peab olema informatiivne, pakkudes üksikasju ning pikemalt vastates küsimustele, millele toetus sissejuhatus. Kasuta statistikat või muid toetavaid asjaolusid ning kindlasti ka võtmeisikute tsitaate – need lisavad usaldusväärsust ja inimlikkust. Kirjakeel hoia kindlasti selge ja arusaadav, vältides valdkonnaspetsiifilise termineid, mis lugejaid segadusse võivad ajada. Kui nende kasutamine on vältimatu, siis soovitame lisada ka selgitused.
 • Lisainfo. Soovitame lisada pressiesindaja või kõneisiku kontakt, sest juhul kui ajakirjanikul tekib lisaküsimusi, siis saab kohe neile ka vastata spetsialist ise. See on ka hea viis tutvustada meediale persooni, kes on valmis antud teemal pikemalt arutlema.
 • Lühitutvustus. Pressiteate lõpus peaks olema ettevõtte lühitutvustus, mis annab olulist taustateavet autori kohta. Tekst ei pea olema pikk – piisab ühest lõigust, mis pakub ajakirjanikule konteksti saatja identiteedi, missiooni ja saavutuste vms kohta.

Aga kui uudis on juba olemas?

Alati ei pea meediasse jõudmiseks välja tulema uhiuue uudisega. Nii on võimalik ka kommenteerida juba avaldatud artikleid – olgu need siis ettevõttest või on käsitluses just teatud valdkonnas aktuaalne teema, kuhu sooviksid sõna sekka öelda.

Selleks, et aga üldse kommentaari koostamiseni jõuda, tuleb olla kursis meediamaastikuga. Niisiis jälgi uudiseid ning käsitlevat sisu, mis hetkel aktuaalne. Kui jääb silma just see, millega sooviksid kaasa rääkida, ei ole teha midagi muud, kui pöörduda ajakirjaniku poole, ennast tutvustada ning selgitada kuhu ja miks kommentaari sooviksid jagada. Kui aga hoog on sees, siis võid juba kohe e-kirjaga oma mõtted teele panna. Küll aga soovitame tekst kaks korda üle lugeda, sest mis juba kord välja saadetud, seda enam tagasi võtta ei saa.

Taas on aga tegemist materjaliga, mida väljaanded jagavad vaid juhul, kui see neile endile huvitav tundub, seega koosta pakkumine või sisu kommentaariks, millele keegi „ei“ öelda ei saa.

Kui vastukaja pakkumisele on positiivne, on lõpuks aeg kommentaar koostada. Tekst peaks ülesehituselt sarnanema pressiteate omale, küll aga ei pea sisu olema nii pikk, sest sina ei väljasta uudist, vaid lihtsalt kommenteerid seda.

Sissejuhatuses tuleb kindlasti märkida arvaja nimi, ametinimetus ning seos ettevõtte või valdkonnaga, millest uudis, millele lisaselgitust jagad, on. Kommentaaris võid välja tuua punkte, mis artiklist silma jäid või ebatäpsuste korral esitada viisakalt õiget teavet viidates usaldusväärsetele allikatele. Kommentaare jagades positsioneerid end kui eksperti oma alal ning suurendad usaldusväärsust.

Kuidas saaks veel paremini?

Visuaalid nagu pildid või infograafikud, mis pressimaterjaliga kaasa pandud, mängivad olulist rolli tähelepanu köitmisel. Pressiteate ja kommentaariga soovitame alati kaasa saata pildi brändi kõneisikust, kes kommentaari andis või uudises tsitaadi autorina esindatud. Need annavad võimaluse kaubamärgile näo anda ning aitavad ajakirjanikel, ja hiljem ka lugejatel, luua kontakt kõneisikuga.

Pilt peaks olema professionaalne ning peegeldama ettevõtte ning persooni väärtusi – selfie’dest, piltidest sõpradega ja muudest ebaprofessionaalsetest klõpsudest hoidumine tugevdab samuti brändi usaldusväärsust.

Lisaks pildile võib tekstiga kaasa saata ka muid visuaale, mis loole lisaväärtust annavad, näiteks infograafikud. Need on võimsad tööriistad visualiseerimaks teavet ja statistikat, muutes lihtsamaks loo põhipunktidest arusaamise ning mis veelgi, pannes just teie uudist teiste seast välja paistma. Mõjuvad visuaalid ei võta loo sisust tähelepanu ära, vaid vastupidiselt aitavad seda jutustada ja jätavad püsiva mulje nii meedia väljaannetele kui ka publikule.

Pressimaterjalid, mis suunatud ajakirjanikele ja avalikkusele, on oluline vahend ettevõtte nähtavuse suurendamiseks meedias. Tõhusad pressiteated peavad olema hästi koostatud ning huvipakkuvad, et saada soovitud tähelepanu. Lisaks pressiteadete koostamisele on võimalik kommenteerida juba avaldatud artikleid, mis võimaldab tõsta ettevõtte mainet valdkonna eksperdina ja olla pildil ka siis, kui endal justkui uudiseid ei ole. Tekstide kõrval ei saa aga unarusse jätta ka visuaalsed elemente, nagu pildid ja infograafikud, mis aitavad tähelepanu köita ning suurendavad loo mõjuvust.

Hästi koostatud pressimaterjalid õigetes kätes aitavad saavutada eesmärke, on oluline osa kommunikatsioonistrateegiast ning nii on võimalik edastada just seda sõnumit, mida sina soovid.

Kuidas leida endale parim praktikakoht ja sellest viimast võtta? 

Ülikooliõpingute ajal on üliõpilasel võimalus läbida praktika ja seda nii mitmelgi korral. Selle eesmärgiks on saada esimene erialane kogemus – see annab tööandjale ülevaate tudengi oskustest, pädevusest ja muidugi potentsiaalist ning õppurile omakorda sisevaate valdkonda. Praktika on suurepärane võimalus tutvuda töökeskkonnaga, rakendada koolis õpitut päris maailmas ning laiendada oma kontaktivõrgustikku.  

Tihti on kõige keerulisem just see esimene samm ja sellest, kuidas endale praktikakoht leida, kirjutasime mõni aeg tagasi täpsemalt siin. Kui aga paik leitud, valik kinnitatud ning esimene tööpäev kalendris, siis mida peaks meeles pidama, et praktikast võtta viimast? 

Sel teekonnal on oluline isiklik areng ja õppimise tähtsustamine. Aega tuleks kasutada uute oskuste ja teadmiste arendamiseks ning muidugi ka valdkonna avastamiseks. Julgust võtta vastutus ja näidata üles oma algatusvõimet ülesannete täitmisel tuleb hinnata ning need aitavad end tõestada, avades mitmeid uksi uutele väljavaadetele.  

Praktika on nagu üks suur proovikivi, kus üliõpilane saab end proovile panna. See on suurepärane võimalus mitte ainult erialaseks kasvamiseks, vaid ka enese avastamiseks ja isiklikuks arenguks. Selleks, et saada kogemusest maksimaalselt kasu, keskendume järgnevale: kuidas seada eesmärke, küsida küsimusi, luua sidemeid, olla aktiivne ning haarata kinni uutest väljakutsetest. Nüüd aga täpsemalt, kuidas need kõik koos, või ka eraldi, aitavad saavutada väärtuslikud vilumused ning teha arenguhüppe. 

Sea eesmärke. 

Eesmärkide seadmine aitab suunata jõupingutusi ja saavutada soovitud tulemusi. Olgu selleks uute oskuste omandamine, enesetäiendamine või mugavustsoonist väljaastumine. Selgete suundade seadmine aitab hoida fookust ja suunata tegevusi õiges trajektooris. Lisaks saavad tegevused kindla suundumuse ning tekib võimalus mõõta edusamme.  

Selged sihid tagavad edasiliikumise ning vajadusel saab kohandusi teha vastavalt olukorrale, mis omakorda võimaldavad väljuda mugavustsoonist ja astuda vastu oma hirmudele. Seekaudu on praktika suurepärane aeg uute väljakutsete vastuvõtmiseks ja piiride kompamiseks. Seades eesmärgid, mis nõuavad pingutusti, puhkevad õitsele uued võimalused ja oskused arenevad veelgi.  

Küsi kõiki küsimusi. 

Uudishimulikud küsimused on oluline osa praktikast, sest need aitavad tutvuda ettevõtte kultuuri ja tegemistega. Mistõttu ei tasu nende esitamist karta, kuna asjaoludega tutvumine aitab luua parema pildi eesseisvatest rollidest ning vastutusaladest. Samuti väheneb eksimisvõimalus, ajakasutus on targem ning avaldub kaasamõtlemisvõime. 

Võib juhtuda, et asjatundjatel on raske kohe kõike selgitada, kuna nende jaoks on teemad iseenesestmõistetavad. Seega ükski küsimus ei ole vale ega tobe. Pigem avab küsimuste esitamine võimaluse demonstreerida aktiivsust, huvi ja pühendumust praktika jooksul.  

Ole aktiivne.  

Aktiivne osalemine on oluline, mitte ainult ülesannete täitmiseks, vaid ka laiemate võimaluste loomiseks. Soovitatav on osaleda koosolekutel, aruteludel ja töögruppides, sest nii avad uksi erinevatele projektidele ning haarad kinni võimalusest anda oma panus. Algatusvõime on enesearengu puhul oluline ja annab tõuke uute võimaluste sünniks ning soodustab mitmekülgsema töökeskkonna loomist.  

Arengu tagamiseks on oluline julgustada mentoreid edastama konstruktiivset tagasisidet, kuna selle kaudu õpitakse ja arenetakse. Siinkohal aga peaks julgustama ka praktikanti andma aktiivselt vastukaja – jagades mõtteid, ootusi ja eesmärke. Selline kahepoolne avatud suhtlus võimaldab saada praktikast maksimaalselt kasu.  

Täienda võrgustikku. 

Praktika jooksul avaneb võimalus suhelda erinevate inimestega, sealhulgas kolleegide, partnerite ja teiste praktikantidega. Nii aga tekivad šansid õppida teiste tööviisidest ja parimatest tavadest. Nii leiad ka alati kellegi, kelle poole oma rõõmude või muredega pöörduda.  

Eriti väärtuslikuks muutuvad need sidemed aga siis, kui on aeg oma teed minna ja asutakse karjääriredelil ronima, sest mitmekülgne suhtlusvõrgustik toob kaasa mitmeid koostöövõimalusi. 

Haara kinni võimalustest. 

Ei tasu karta uut ja huvitavat! Olles valmis lahendama esmaseid väljakutseid, tuleb esile valmisolek õppimiseks ja arenemiseks. Lisaks võib see avada võimalusi tulevikuks, nagu senitundmatute ülesannete vastuvõtmine, oskuste omandamine või keerukate olukordadega toimetulek. 

Astudes vastu uutele proovikividele, avaneb väljavaade laiendada oma teadmisi ja ka kogemusi. Esialgu võib see tunduda hirmutav, aga kui ebakindlus ja kartus ebaõnnestumise ees on ületatud, siis on tee eduni sillutatud. Näita üles valmidust ja võimekust teha asju, mis ei ole alati meeltmööda – nii avardad oma mainet, mis tuleb ainult kasuks edaspidistes karjäärivõimalustes.  

Praktikateekonna tähtsus ei seisne ainult sobiva koha leidmises, vaid veelgi olulisem on võtta antud kogemusest viimast. Olla uudishimulik, küsida küsimusi, luua sidemeid, seada eesmärke ning haarata kinni igast võimalusest ja põnevast väljakutsest.  

Aktiivne osalemine ja avatus erinevatele kogemustele aitavad mitte ainult kasvada professionaalset, vaid loovad ka võimalusi tulevikuks. Praktika võib olla suurepärane võimalus arendada enda oskusi ja laiendada suhtlusvõrgustikku, seega ole nutikas ja kasuta võimalus maksimaalselt ära. 

Milline on emotsioonide roll turunduses?

Emotsioonid on meie igapäeva lahutamatu osa, luues meeldejäävaid hetki ning mõjutades oluliselt enamike käitumist. Nad on osa meie DNA’st, mistõttu jätame ratsionaalse mõtlemise, tehes otsuseid südamega. Sellest tulenevalt langetame päevast päeva märkamatult just nendest lähtuvate turunduskampaaniate ohvriks – olgu selleks väikelapse hüüdlause raadios või videoklipp särisevast grill-lihast.  

Mitmed uuringud näitavad, et  90% inimestest reageerib esmalt meeleliigutustele ja alles siis võtab loogiline mõtlemine tegutsemise üle, mistõttu on sentimentidel suur roll nii sidemete loomisel kui ka tarbija valikute mõjutamisel.  

Selleks, et tänapäeval turundusmaailmas ellu jääda, tuleb konkurentidele silmad ette teha ning jõuda otse südamesse, läbi hetkeliste meeleliigutuste.  

Mis on emotsionaalne turundus? 

Tunnetel põhinev turundus on lähenemine tarbijatele, mille eesmärk on mõjutada nende emotsionaalset olemust ja seda läbi nelja peamise tundetulvi: rõõm, viha, kurbus, hirm. Meeleliigutused aitavad äratada meeldejäävaid hetki elust enesest ning luua positiivseid sidemeid brändiga või siis teemaga, millest parasjagu juttu.  

Emotsionaalse turunduse võlu peitub loo jutustamisel ja tundmuste seotuse loomisel. Kui tunned sidet teemaga või tärkab äratundmine, siis on ka tõenäosus suurem, et sinust saab brändi või toote lojaalne tarbija.    

Kuidas mõjutavad emotsioonid tarbijakäitumist?  

Sageli on meie tegude ajendajaks emotsioonid, millest me tihti teadlikud ei ole, ning nii võib juhtuda, et sooritame ebaratsionaalseid oste. Olenevalt küll inimesest, kuid mängides meeltega, on vägagi lihtne kliendi poolehoid võita ja seda täitsa märkamatult.  

Positiivsed tundetulvid, nagu rõõm ja armastus aitavad meis tekitada soovi osta või kasutada teatud tooteid ning teenuseid. Samas kipume ka negatiivsete meeleliigutuste puhul oma emotsionaalseid vajadusi esemete või teenustega kompenseerima. Kuigi mõlema spektri tundmused võivad viia ostuni, aitavad jaatavad siiski luua eelise konkurentide seas, sest tihtipeale seostame teatuid brände just nende heade sentimentidega. 

Erinevad kogemused, nagu heaolu, seotus või isiklik väärtustamine, võivad luua aga tugevama sideme tarbijaga ning suurendada lojaalsust. Tundeavaldused võivad mõjutada ka tarbimiskäitumist, sealhulgas ostuotsuseid, toodete valikut, hindade tajumist ning harjumuste kujundamist. Näiteks võivad positiivsed meeled, mis seotud reklaami või ostlemisega, suurendada meie ostusoovi ja ühtlasi ka vajadust rohkem kulutada. Samuti võivad negatiivsed meeleliigutused, nagu hirm või pettumus, mõjutada meie valikuid ja nii takistada teatud toodete või teenuste soetamist. 

Nende tõhusa kasutamise abil saavad turundajad luua kaasahaaravamaid kampaaniaid, kasvatada tugevamaid sidemeid tarbijatega ning mõjutada ka alateadlikult nende ostuotsuseid. 

Kuidas kasutada emotsionaalset lähenemist turundusstrateegias? 

Emotsionaalne lähenemine turundusstrateegias võib olla äärmiselt tõhus viis klientide suunamiseks ja brändilojaalsuse suurendamiseks. Siin on mõned viisid, kuidas seda saavutada: 

 • Mõista sihtgrupi vajadusi: väga oluline on põhjalik eeltöö, sest see aitab paremine mõista kliendi emotsionaalseid ihasid ja soove. Mis toob naeru näole, paneb muretsema, unistama või kartma? Nende teadmiste omandamine toetab personaalsete turunduskampaaniate loomist ning aitab seada sõnumeid, mis kõnetavad. 
 • Loo haarava sisuga lugusid: erinevad seigad on võimsad vahendid, mis hõlbustavad heade sidemete loomist ning tõmbavad inimesi kaasa, tekitades positiivseid tundeid. Sündmused aitavad moodustada seoseid brändiga ning muuta nad meeldejäävamaks. 
 • Ole visuaalne ja kasuta kujutlusvõimet: visuaalne keel, mis toetab erk kujutlusvõime, aitab emotsioone äratada ja nii soovitame kasutada meeldejäävaid pilte ja värvikaid kirjeldusi. Värvidel on tundmuste kujundamisel väga suur roll, seega kasuta ka neid targalt. 
 • Rakenda emotsionaalseid väljakutseid: loo kliendile kordumatuid, meeldejäävaid ning tundeküllaseid kogemusi. See võib hõlmata erilisi seiku, võistlusi, üllatusi või isikupärastatud teenuseid, mis tekitavad positiivseid meeleliigutusi ja tugevdavad sidet brändiga. 

Emotsioonid saadavad meid sünnist surmani, luues meeldejäävaid hetki ja suunates käitumismanöövrit. Sellest tulenevalt on tunded ühed suurimad võtmemängijad turundusmaailmas, aidates luua seotust brändiga, mõjutades tarbija valikuid ning suurendades lojaalsust. Positiivsed meeleliigutused innustavad, negatiivsed aga vähendavad tegutsemist ja sestap ongi emotsioon kui turunduse superrelv, mis nutikatel alati arsenalis.  

Kuidas luua kvaliteetset videosisu?

Formaat, mis aina populaarsust kogunud, jätkuvalt ka täna, on video ning seda eriti kanalite nagu TikTok, Instagram Reels ja Youtube Shorts tõusuga viimastel aastatel. Lühike ning kaasahaarav liikuva pildiga sisu on lihtne „viraalseks“ minema, suurendades nii persooni, ettevõtte või brändi jälgijabaasi.

Videod on muutunud publiku eelistatud viisiks, kuidas informatsiooni kätte saada ja seda põhjusega – võrreldes tekstiga on videod mitmekülgsemad. Need võimaldavad sättida kaadrisse tihedalt sisu, haaramaks vaatajate huvi juba esimestel sekunditel. Kui mõelda, on ju millestki video vaatamine palju meeltlahutavam, kui selle kohta lugemine. Just see on ka põhjuseks, miks sotsiaalmeediast leitud klippe jagatakse 12 korda rohkem, kui tekstipõhiseid postitusi. Küll aga on sisu tohutult ning eristumiseks peavad postitatud videod olema kvaliteetsed ja ennekõike silmapaistvad.

Varustus

Kui veel paar aastat tagasi pidid ettevõtted paari klipi filmimiseks palkama professionaalse videograafi või lausa terve võttegruppi, siis tänapäeval see enam nii ei ole. Loomulikult võib ka oma ala ekspertide abi kasutada, kuid kui soovid postitamises olla järjekindel, siis võib see nii minna üpriski kulukaks.

Nutitelefonide kaamerad on pea sama vinged kui erilised kaamerad ning nendega filmimine kordades lihtsam. Parima sisu loomiseks on esimene soovitus avada kaamera äpp oma telefonis ning katsetada, millised funktsioonid seal eksisteerivad. Kõige tähtsam on jälgida, et kaamera lääts oleks puhas ning fookus paigas – keegi ei soovi vaadata udust halva kvaliteediga videot, kui see just ei ole taotluslik.

Varustuse osa, mis sinu sisu kordades professionaalsemaks muudab ja mis kõigil kindlasti olema peaks, on statiiv. See tagab sujuva kaadriga video ning nii väldid värisemist, mis klippide vaatamise ebameeldivaks võib muuta. Lisaks tuleb statiiv kasuks, kui võttegrupp koosneb vaid ühest inimesest ning nii saad tehnika panna filmima, asudes ise kaamera ette esinema.

Kvaliteetse videoklipi saavutamiseks on tark ära kasutada naturaalset päevavalgust, aga kuna alati ei ole see võimalik, siis soovitame soetada rõngasvalgusti. Väike lisavidin, mille kasutamine on imelihtne ning kvaliteetne mudel jätab tõelise stuudiovalguse mulje.

Filmimine

Video tegemine ei tähenda ainult salvestusnupu vajutamist, seega kui vajalik varustus olemas, siis võta aega, et läbi mõelda kogu protsess – mida või keda filmid, milline on taust, kas video on liikuv või staatiline, kas heli lisad hiljem ja mida sul filmimiseks vaja on. Kui detailid on läbimõeldud, läheb filmimine palju ladusamalt, sest plaan on ees ja visioon loodud.

Üks tähtsamaid aspekte, mida tuleks jälgida, on taust. Lihtsate ja lühikeste lahenduste jaoks ei ole vaja soetada professionaalidele mõeldud taustasid, mis liialt ruumi võtavad ja ennast ära ei tasu. Seega vaata enda ümber ringi ning mõtle, mis sobiks – olgu see siis mõni sein, terve maja või hoopis midagi muud. Kui oled aga päris algaja, on kõige lihtsam kasutada tühja valget seina. Neutraalne taust aitab katsetada ja nii saad näiteks lühikese klipi valmis teha, misjärel kohe vaadata, kas näeb ka esitatuna sama hea välja.

Visioon ja plaan paigas, sobiv taust leitud ning kaamera-statiiv üles seatud, katsed tehtud ning saabki tööle asuda. Klippe filmi pigem rohkem kui vähem, sest alati saab ebavajaliku sisu ära kustutada, kuid uuesti täpselt samasugust videot teha on raske. Seega salvesta julgelt nii palju kui võimalik ja kui filmimine juba rohkem käpas, siis miks mitte ka sama sisu erinevate nurkade alt jäädvustada. Nii saad pärast kõike läbi vaadates otsustada, mis jääb ja mis läheb.

Video töötlemine

Ka monteerimine ja muu töötlemine on tänapäeval tehtud lihtsaks ning kättesaadavaks. Kui enne kasutati selleks üsnagi keerulisi ja hinnalisi rakendusi nagu Adobe Premiere Pro või Apple Final Cut Pro, siis nüüd on lisaks neile võimalusi tulnud juurde. Muuseas ei ole enam vaja seda kõike teha arvutis, vaid saad nii filmimise, töötlemise ja üleslaadimise kõik tehtud oma nutitelefonis. Selleks on olemas rakendused nagu: Adobe Premiere Rush, Apple IMovie, InShot. TikTok ja Instagram lubavad esmase videotöötluse läbi viia ka enda rakenduses, mis teeb protsessi veelgi valutumaks.

Loomulikult tahavad kõik teha valmis nii vahva video kui võimalik, kuid soovitame mitte liigselt kasutada erinevaid filtreid, heliefekte ja muud säärast. Sotsiaalmeedias teevad ilma pigem need videod, kus on töötluse lihtsana hoitud ning klippe lõigatud nii, et need omavahel kokku sobiksid. Lihtsat, aga kvaliteetset postitust on mõnusam vaadata ning sellest aru saada – kõik lisafaktorid viivad tähelepanu kõrvale.

Videosisu loomine ei ole kaugeltki nii keeruline, kui välja võib paista ning natukene harjutades suudavad seda teha kõik. Jälgides märgitud punkte, saavutad kvaliteetse ja professionaalse klipi ka ilma kalli varustuse ja töötlustarkvarata. Vaja on vaid huvitavaid mõtteid, konkreetset visiooni, aega ja tahet ning ongi meistriteos valmis üles laadimiseks.

Millest koosneb ideaalne koduleht?

Koduleht on sinu visiitkaart veebis, mida potentsiaalsetele klientidele ja partneritele jagada saates vaid lingi – seal peaksid olema vastused nende esimesele küsimustele ettevõtte kohta. See on sihtkoht, kuhu saab suunata nii otse kui ka viite abil sotsiaalmeediast, sisuturundusest ja reklaamidest või mujalt ja igal ettevõttel peaks koduleht kindlasti olema.

Tõsi, aina rohkem otsitakse informatsiooni Facebookist, Instagramist ja isegi TikTokist, kuid Google ei ole kuhugi kadunud, olles siiani üks usaldusväärseimaid allikaid klientide jaoks. Datareportal toob välja, et lausa 91% Eesti inimestest kasutab internetti ning just Google otsing on see, kus kõige rohkem aega veedetakse. Niisiis on hästi üles ehitatud, sisukas ja uudisväärtuslik veeb üks kasulikemaid tööriistu turunduses. Oleme vast nüüd ühel nõul, et koduleht on tähtis, ent millest täpsemalt võiks ideaalne versioon koosneda?

Pealeht loob esmamulje ning on oluline, et seal seisaks lühidalt kõik, mida külastaja sinu kohta teadma peaks. Neli küsimust, millele võiksid vastused pealehel olemas olla:

 • Kes oled?
 • Millega tegeled?
 • Mis kasu mina sinu teenusest, tootest või kohalolekust saan?
 • Kuhu ma end edasi klikkida saan?

Lisaks põhiinformatsioonile peaks esileht olema visuaalselt ka silmale kena. Äratuntavuse suurendamiseks soovitame välja tuua logo, kuid ka muu pildi- ja videomaterjal, mis toetavad sõnumit, eesmärki ja samuti visuaalset identiteeti.

Tarbijad on visuaalsed ning nii on kvaliteetsed fotod need, mis pilku püüavad. Need aitavad kujundada esmamuljet ja  tekitavad ühenduse vaatajaga, eriti kui visuaal näitab statsionaarse paigutuse asemel toodet või teenust töös. Inimeste pilgud suunduvad esimesena teiste nägude poole ning tekib empaatia tajutava emotsiooni vastu – olgu selleks naeratus või silmside. Läbimõeldud pildid on seega hea viis lisada kodulehele usaldusväärsust juba esimesest vaatest.

Pealehel alla kerides on tähtis korrektne jalus. Kõik ju teavad, et kontakti leidmiseks peab lehe lõppu jõudma ning sealt leiab kõik esmatähtsa –  telefoninumbri, e-maili ja aadressi. Lisaks on see ka koht, kust suunata inimesi oma sotsiaalmeediasse. Vaid lihtsa lingi või mitme lisamisega võid liiklust platvormidele mitmekordistada. Lehe lõpp on seega tegelikult sama tähtis kui algus, sest tihtipeale suundutakse juba teadlikult otse sinna.

Alamlehed toetavad lihtsat navigeerimist ning nende puudumisel lisainfot otsitakse kerides või hoopis klikitakse veebist kiiresti eemale. Lisaks on nende märkimine ka hea viis anda põgus ülevaade sisust – näiteks kui seal on termin „e-pood“, on kohe teada veebiostlemise võimalus. Alamlehtede sektsioon peab olema lihtne, arusaadav ning suunama vajaliku informatsioonini kasutades kõige tõhusamat marsruuti vältimaks üleliigseid klikke.

Blogi on üks levinumaid alamlehti ning lausa 77% veebikasutajatest loeb neid regulaarselt. Blogi kõige suurem trump kodulehel sotsiaalmeedia vastu on sisu piiramatus. Kui Instagrami ja Facebooki tekstides on karakterite kasutamine piiratud, siis veebilehel mitte. Blogi on koht, kus saad end positsioneerida oma ala eksperdina, jagades soovitusi, nippe, uudiseid ja kõike muud, mis lugejale korda läheb. Just veebipäeviku tekstides tuleb välja sinu brändi olemus ja vajalikkus. Millest ja kuidas kirjutada, loe aga edasi lähemalt siit.

Sotsiaalne tõestus ehk varasema kogemuse või klientide tagasiside jagamine on veel üks võimas viis usalduse toetamiseks ja oma teadmiste kinnitamiseks. Ettevõte võib ju end kiita, kuid kui seda teevad ka teised, siis on tunnustus lausa mitmekordne. Sotsiaalne tõend näitab neile, et teate, mida teete ja annab brändi kohta võtmeteavet. Edulood on seega suurepärane viis enda tugevaks turundamiseks ja positiivse esmamulje kinnitamiseks.

Keelekasutus olgu veebilehel formaalsem kui sotsiaalmeedias. Isegi kui populaarsetel platvormidel oled kasutusele võtnud vaimuka ja vaba formaadi, siis koduleht võiks olla rohkem struktureeritud ning autoratiivsem. Nii jätad endast professionaalse mulje ka nendele, kes brändi muu sisuga tuttavad ei ole.

Koduleht on jäänud märkimisväärseks ka sotsiaalmeedia ning on siiani üks tähtsamaid kanaleid veebis. See on justkui visiitkaart, mis peaks vaatajaskonda innustama sinuga kontakteeruma, toodet ostma või teenust kasutama. Seega, hoolitse oma veebilehe eest sama hästi kui teed Instagrami, Facebooki ja teiste paikadega.