fbpx

Meistriks aktiivses kuulamises

Kuulamine on üks olulisemaid suhtlemisoskuseid ning selle osav valdamine võib pakkuda nii mõnegi eelise. Küll aga on lihtsalt kuulamisel ja aktiivsel kuulamisel suur vahe sees. Miks tuleb viimane kasuks ning kuidas see teistest stiilidest erinev on, loe aga edasi.

Aktiivne kuulamisoskus on vajalik nii personaalsetes kui ka tööalastes suhetes. See aitab mõista, mida inimesed tegelikult öelda soovivad – ja mitte ainult seda, mida soovite kuulda või arvate, et kuulete. Muuseas, see on õpitav oskus ning igaüks võiks seda omada.

Mis on aktiivne kuulamine?

Tegemist on suhtlemisoskusega, mis ei viita ainult kellegi kuulamisele, vaid ühtlasi püütakse räägitut mõista ehk erinevalt passiivsest lähenemisest proovitakse kõneldavat sõnumit näha tervikuna. See eeldab kuulajalt suhtlusprotsessis aktiivset kohalolekut, mistõttu ei saa seda teha distantsilt või rööprähklemise ajal.

On inimesi, kelle puhul võib jääda mulje, et aktiivse kuulamise oskus on neile sünniga kaasa antud. Tõsi küll, enamasti on see pigem tubli harjutamise ja kannatliku meele tulemus. Nimelt nõuab sellise kuulamisstiili täielik valdamine omajagu neid mõlemaid, sest selleks on vaja pidevat teadlikku pingutust enne kui see loomulikult tulema hakkab.

Miks see vajalik on?

Kuna sellisel viisil suheldes on mõlemad vestluspartnerid ühel lainel, on ka tõenäosus teineteise täielikuks mõistmiseks suurem. Lisaks julgustab aktiivne kuulamine osapooli avatusele ja aususele ning kuulaja tunneb, et teda hinnatakse.

Sellest oskusest on kasu nii tööl, kodus kui ka erinevates sotsiaalsetes olukordades, parandades oluliselt mõjutamis-, veenmis- ja läbirääkimisvõimet ning ka produktiivsust. Ühtlasi aitab see vältida konflikte ja arusaamatusi.

Aktiivse kuulamise tähtsust on kõige lihtsam mõista, mõeldes mõnele vestlusele, mis tundus kui monoloog, sest jäi mulje nagu poleks teine osapool kuulanud mitte ühtegi sõna. Selline „seinaga rääkimise“ tunne on ebameeldiv ning just aktiivset kuulamist praktiseerides saab tagada, et vestluspartnerile sellist muljet ei jääks.

Aktiivse kuulamise tehnikad

Hea kuulamisoskuse tagamiseks on võimalik kasutada nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid tehnikaid, mis saadavad kõnelejale signaale, et teda kuulatakse ja mis kõige tähtsam, mõistetakse.

Mitteverbaalsed märgid aktiivsest kuulamisest:

  • Silmside. Peaksid vestluspartneriga olema vastamisi ning püüdma mugavalt tema pilku, mis annab teada, et keskendud vaid talle. Telefoni, kella või ukse vaatamine võib viidata sellele, et puudub tegelik huvi.
  • Naeratamine ja noogutamine. Väikseid naeratusi saad kasutada näitamaks, et pöörad öeldule tähelepanu või nõustumaks öelduga. Noogutus koos naeratusega on võimas ning kinnitab, et sõnumit mõistetakse. Jälgima peab kindlasti, et kahte mitteverbaalset märki kasutatakse vaid võtmehetkedel.
  • Hoiak. Veendu, et kehahoiak oleks avatud, kaldudes natukene ettepoole –  väldi ristatud käsi või jalgu, need võivad muuta sind kinniseks või jätta mulje, et oled kaitsepositsioonis.
  • Peegeldamine. Delikaatselt kõneleja kasutatud näoilmete peegeldamine aitab talle õigeid emotsioone edastada ning näidata, et mõistad, mis ta tunneb.
  • Kannatlikkus. Lase kõne segamatult lõpetada ning ära sega vahele vastuargumentidega. See häirib kõnelejat ja piirab sõnumi täielikku mõistmist.

Verbaalsed märgid aktiivsest kuulamisest:

  • Julgustavad sõnad. Positiivsed julgustavad sõnad kinnitavad kõnelejale, et kuulad ning mõistad teda. Neid peaks kasutama mõõdukalt, et mitte häirida öeldut ega asetada tarbetut rõhku sõnumi osadele.
  • Reflektsioon. Korrake, mida kuulsite. See tehnika tagab, et olete nende mõtted, ideed ja emotsioonid täpselt tabanud. Lisaks annab see kõnelejale võimaluse vajadusel öeldut korrigeerida ning selgitada, mida ta tegelikult mõtles. Ka siin tuleb jälgida, et ei segaks sellega jutule vahele, vaid ootad sobivat hetke.
  • Selgituse küsimine. Kontrolli sõnumist arusaamist, paludes seda korrata või küsides lisateavet. Tee seda avatud küsimustega, mis võimaldavad kõnelejal teatud punkte pikemalt selgitada.
  • Kokkuvõte. Võta saadud sõnumi põhipunktid ning korda need loogiliselt ja selgelt vestluspartnerile, andes sellega teada, et said sõnumist aru.

Aktiivne kuulamine on üks neist sotsiaalsetest oskustest, mida võiksid vallata kõik, kuna see on väärtuslik paljudest erinevates olukordades elus.

Rakendades ülaltoodud verbaalseid ning mitteverbaalseid tehnikaid tulevastes vestlustes, on võimalik arendada tugevamaid suhteid ja saada rohkem infot kui esialgu tundub. Kui esmalt võib eelnimetatud tehnikate kasutamine keerulisena tunduda, siis ajapikku saab neist suhtlemise loomulik osa ning usu meid, kasutad neid ilma pikema mõtlemiseta.

Instagram kui turunduskanal – millele tähelepanu pöörata?

Instagram on üks mõjukamaid sotsiaalmeediaplatvorme, kus võimalust läbi piltide oma lugu jutustada kasutavad nii tavainimesed, suunamudijad kui ka kuulsused. Järjest enam liitub aga kanaliga ka ettevõtteid. Mil viisil on võimalik sellest massist välja paista ning muuta platvorm edukaks turunduskanaliks?

Sotsiaalmeedia on kõikjal maailmas järjest populaarsemaks muutuv meedium juba mitmed viimased aastad, kus keskmiselt veedetakse iga päev 147 minutit ehk kaks tundi ja 27 minutit. Ka eestlased on veebivõrgustikus järjest aktiivsemad ning toetudes 2021. aasta andmetele, on Eestis lausa 440 000 Instagrami kontot. Kuigi võib tunduda, et sellise hulga nii isiklike kui ka ettevõtete loodud kanalite seas säramine on pea võimatu, siis on mõned lihtsad, ent toimivad nipid, kuidas Instagramis tuntust kasvatada ning võimalikult laia sihtrühmani jõuda. 

Esteetika.

Kindlasti peaks olema profiili Instagramis meeldiv vaadata. Kasuta ettevõtte brändiraamatus olevaid toone, mis on äratuntavad ka mujalt. Jälgi, et visuaalid, mida kasutad, räägivad oma lugu nii eraldi kui ka lehel tervikuna.

Pilte võid alati ise teha või otsida inspiratsiooni pildipankadest. Esteetikat aitavad vajadusel toetada ka pilditöötlusprogrammid Adobe Lightroomi või Photoshopi, mis võimaldavad toonida need sarnaselt või lisada soovitud detaile, mis terviku veel paremaks teevad.

Visuaalse üldmulje loomise kõrval ei tohi aga unustada aga ka sisu, mis peaks peegeldama visiooni ning toetama sõnumeid, mida on soov edastada.

Teemaviited ehk hashtagid.

Teemaviidete lisamine on üks efektiivseimaid viise, kuidas oma sisu võimalikult suure hulga inimesteni viia. Nii kuvatakse sinu postitus koos kõikide teistega, kes vastavat viidet kasutanud ja seda siis kindla märksõna all.

Keskkonna kasutajad otsivad tihti konkreetseid märksõnu, leidmaks uusi inimesi, keda jälgida või informatsiooni ning sisu kindla teema kohta – seega viiteid lisades jõuad sinagi nendeni, kes valdkonnast või sisust huvituvad.

Hashtage kasutades peaks tähelepanu pöörama sellele, kui palju on vastavat sõna juba kasutatud ning eelistada pigem selliseid, millega on suurem lootus silma jääda. Näiteks ei soovita me lisada oma sisule märksõnu, mida on kasutanud miljon kasutajat.

Veel tasub kindlasti luua oma ettevõttele ainulaadne teemaviide või -viited, millega särada ja mis koondaks kõiki tehtud postitusi. Neid saab luua brändile, kampaaniale või miks mitte kasutada tervet hüüdlauset, mis ühendaks kõik vastava sisu.

Praegusel hetkel lubab Instagram teemaviiteid ühe postituse alla lisada kuni 30, kuid tegelikult tasub kasutada umbes viit, mis vastavat sisu ja sinu tegemisi toetavad. Tegelikult soovitame samu märksõnu kasutada ka keskkondades nagu LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter jne sisu luues, et need sealgi kanda kinnitada saaks.

Äramärkimine ehk tagimine.

Kui soovid jõuda võimalikult paljude inimesteni, siis ei tasu tagimist alahinnata. Märkides oma postitustes ära teisi brände,oma asukoha või ka mõlemad, aitab see levida sisul palju laiema vaatajaskonnani. Seda seetõttu, et mainitud kasutajad jagavad suure tõenäosusega seda konkreetset postitust edasi, tõstes niimoodi loodu nähtavust ja isegi kui nad ei kliki nupul „Jaga“, siis teeb võrgustiku algoritm oma töö.

Asukohta märkides jõuab sinu pilt nendeni, kes on selle piirkonnaga seotud või selle konkreetse koha platvormi otsingumootorisse sisestavad.

Storyd.

Postitused, mis aeguvad 24 tunni möödudes,on hea viis jagada loomingut mitme üksiku postituse asemel ühe kergesti läbi klikitava loona. Lisades Story’dele kleepse, linke ja interaktiivseid küsimusi annab see veel täiendava võimaluse publiku kaasamiseks. Nii saad jagada jälgijatele lisainfot oma tegemiste kohta, nendega suhelda ja brändi ainulaadset stiili tutvustada. Lisaks annab see võimaluse jagada publikule rohkem vahetut sisu, kus esteetika nii suurt rolli ei mängi.

Oma lood või siis Story´d saab hõlpsalt koondada kaustadesse profiilil – seda liigitust kutsutakse Instagram Highlights. Nii on võimalik luua eraldi kaust näiteks e-poe ostukampaaniale, reisisoovitused sättida vastavalt piirkonnale või miks mitte luua eraldi album, milline on KOMM Agentuuri igapäev.

Äramärkimisvõimalus on ka Story´del, seega kui näed, et keegi soovib sinu tähelepanu, siis vaata see kindlasti üle – kui sisu aga sobib, jaga see edasi oma kanalisse ja ära unusta öelda aitäh. Kui saad ka kriitikat, siis võta seegi vastu, sest ka negatiivne tähelepanu võib õigesti reageerides viia edasi.

Suhtlus.

Kahepoolne suhtlus on tähtis ja seda ka ettevõtte või brändi kontot hallates. Vestlusse astumise kõrval tuleb jälgida, laikida, kommenteerida ja olla üleüldiselt aktiivne, sest kõik needki tegevused suurendavad sisu nähtavust. Samuti näitab see välja, et hoolid oma jälgijatest, kostitades neid tähelepanuga. See aga omakorda tagab, et nad jätkavad konto jälgimist ja postitustega suhtlemist, sest nad teavad, et on ettevõttele olulised ning neid kuulatakse.

Järjepidevus.

Keegi ei võta vaevaks jälgida aktiivselt kontot, kuhu postitatakse korra kuus ja ka siis ainult reklaami. Seega ole tegus, loo atraktiivset ja kasuta lahendusi Instagramis ära mitmekülgselt. Võta aega vastata kirjadele ja kommentaaridele võimalikult kiiresti – nii tekib ettevõttel või ka persoonil oma jälgijatest enda armas kogukond.

Kui tegevus hästi läbi mõelda, on Instagram üks parimaid platvorme brändi nähtavuse kasvatamiseks ning võimalikult suure, erinevas vanuses publikuni jõudmiseks.

Veelgi olulisem on aga see, et kasutades ära keskkonna kõiki võimalusi, on võimalik luua oma klientidele virtuaalne oma kanal, kus osapooli seob usaldus ja lojaalsus. Võime julgelt öelda, et sellist võimalust pakuvad väga vähesed turunduskanalid. Just seetõttu nimetatakse Instagramis turundamist omaette kunstivormiks, mille valdamine tuleb ainult kasuks. Kui aga arvad, et igaüks jäägu ikka oma liistude juurde, siis kutsu appi KOMM Agentuur ja loome sinu ettevõttele ühe vinge Instagrami kanali või mitu.

Miks on tähtis brändi loo rääkimine?

Brändi loo jutustamise definitsioon on narratiivsete tehnikate kasutamine publikuga suhtlemiseks ja kaubamärgi identiteedi kujundamiseks traditsioonilistest turundusmeetoditest veelgi kaugemale. Oma lugu räägib igaüks erinevalt – selle fookuses võib olla asutaja enda lugu, ettevõtte teekond, väljakutsed, millega on tulnud silmitsi seista või hoopis midagi muud. Kuid, mida sellest rääkimine siis ikkagi annab?

Mõneti võib tunduda mingit teenust või toodet pakkudes, et klient on huvitatud ainult tarbimisest ja pakkudes sinna juurde veel kaubamärgi tausta, on lihtsalt igapäevase niigi suure infomüra suurendamine. Tegelikult on selline mõtteviis vale. Rääkides oma unikaalset ja inspireerivat lugu ei anna sa mitte oma brändile elu, vaid jääd inimestele meelde. Alljärgnevalt mõned meiepoolsed mõtted, miks ei peaks lihtsalt keskenduma toote või teenuse müügile, vaid isegi rohkem pöörama tähelepanu oma asja ajamisele.

Paneb sind silma paistma

Keskmiselt tarbib üks inimene päevas meediat 34 gigabaiti ja 100 500 sõna. See on tohutu kogus ning selle infotulva seast silma paistmine väga keeruline. Siin tulebki appi jutuvestmine, mis aitab teistest erineda ning näidata, miks on just sinu bränd unikaalne. Olenemata sellest, kas tegemist on tootekujunduse või teenusefunktsiooniga inimesed tahavad teada, mis on see, mil viisil teie turul olevatest konkurentidest erinete.

Selgitab, mille eest seisad

Tarbijad soovivad eelkõige brändilt autentsust ning enda väärtuste jagamine aitab just selle soovi täita. Mõelge, mis see on, mida te pakute. Mida inimesed teie toodet või teenust ostes tegelikult saavad? Mida nad kogevad? Sinu publik tahab teada, kes sa oled ja mida sa neile annad, sest nii tekib neil kaubamärgiga emotsionaalne side ja nad saavad samastuda selle väärtustega. Kui see loodud, siis konkurentidel on raske neid üle lüüa.

Teeb brändi inimlikumaks

Inimesed tahavad suhelda teiste inimestega, mitte robotite ja automaatvastajatega. Seega tõmmake eesriie eest ja jagage, mis päriselt lava taga toimub. Siin tekib tarbijal üks kõige võimsamaid emotsioone – empaatia. Sina oled loos peategelane ning lugeja elab sulle kõigest väest kaasa. Kui peategelane satub takistuse ette, kogeb publik seda sama. Nad tunnevad sinuga koos rõõmu võitude üle ja kurvastavad kaotuste pärast. Ja mis kõige tähtsam – tekib kahepoolne usaldus.

Aitab leida sinu inimesed

Kui sa räägid lugu, jäävad inimesed kuulama. Mõned armastavad seda ja mõned mitte nii väga, kuid just see toobki õiged persoonid sinuni. Sind jäävad kuulama vaid need, kes hoolivad sinu kaubamärgist ja kes elavad selle seiklustele kaasa.

Kõik, mida me püüame saavutada, alates tähelepanu püüdmisest, lõpetades tarbijatega emotsionaalse sidemete loomise ja käitumise juhtimisega, on see, mida jutuvestmine kõige paremini teeb. Kui teil on vinge lugu ja valmisolek seda rääkida, tasub seda kindlasti teha. Seda, mis lugu sa rääkima peaksid, me sulle ette öelda ei saa, aga saame sind suunata ja toetada kohe kindlasti. Igal brändil on oma  lugu – milline on sinu oma?

Kuidas kirjutada kaasahaaravat sisu?

Oleme mitmes oma varasemas postituses puudutanud blogipidamise teemat ja arutlenud selle vajalikkuse üle. Kuidas aga kirjutada sinna sisu, mis kõnetaks ja veelgi enam, oleks kaasahaarav erinevatele sihtrühmadele ning seda võimalikult paljudes kanalites?

Planeerimine on edu võti. Enne kirjutama asumist on oluline teha põhjalik eeltöö, sest just nii jõuad sisuka tekstini. Tähtis on ka tutvuda infoga, mida sel teemal juba varem kirjutatud, mis sinu mõtteid toetaksid või muudaksid su teksti veelgi tuumakamaks. Et konkurentidest eristuda tasub kindlasti vaadata ka, mida nemad antud teemal oma kodulehel või sotsiaalmeedias kirjutanud on, kuid meeles tuleb hoida, et sinu kirjutatu peaks olema isikupärane ja originaalne, mitte sõna-sõnalt kellegi teise pealt maha kirjutatud.

Haara lugejat kohe alguses

Nutiajastul maadleme ilmselt kõik keskendumisraskustega, info üleküllus on meeletu ja raske on inimesi köita. Seetõttu on äärmiselt oluline, et pealkiri koos sissejuhatusega tekitaksid lugejas koheselt huvi. Sissejuhatus peaks olema piisavalt informatiivne ning kajastama kirjutatavat teemat. Seejuures pea meeles, et sissejuhatus peaks olema ka võimalikult üürike ja ideaalis moodustuma ainult kahest-kolmest lausest. Pealkirjaks leia tekstist kõige olulisem mõte või märksõnad, mis ärataksid tähelepanu ning pane need lühidalt, ent tabavalt kirja.

Kuna pealkirja ja sissejuhatava lõigu kirjutamine on tekstiloome juures üks kõige keerulisemaid asju, siis soovitatakse need jätta ka kõige viimaseks. Nii on sul kirjutatust selge ülevaade ning juhtlõiku koos pealkirjaga ka oluliselt lihtsam välja mõelda.

Uudisväärtus

Teemade valikul soovitame lähtuda sellest, mis sind ennast huvitab, on ajakohane ja millest valdkonnas hetkel palju räägitakse. Alati võid end ka lugeja rolli panna ja luua sisu, mis võiks teistele meeldida. Sellisel juhul võib aga juhtuda, et kirjutatust paistab selgelt välja, et teema sind ennast ei kõneta.  

Sisukamaks aitab teksti muuta faktide ja viidete lisamine, mis omakorda annab kinnitust, et oled teemaga kursis ning mõjud usaldusväärselt.

Kui teemat on raske valida, siis võib abiks olla ka sinu persoona, mis aitab jälgijaid tundma õppida ning avab, mis neile huvi pakub.

Ülesehitus on oluline

Kirjutamise puhul on oluline teksti sujuvus ja ka üleminekud alateemade juures. Tekst peaks olema seotud, iga lõik toetama sissejuhatust ning liikuma teemas edasi. Oluline on ka see, et sisu ei jääks heietama ning jõuaks kiiresti mõtteni, mida on vaja edasi anda. Lugeja on avanud kirjutise otsimaks vastuseid, uusi mõtteid või midagi muud huvipakkuvat. Hea nipp teksti loetavamaks muutmise puhul on kasutada pilte, nii haarab silm seda paremini ning õigesti valitud visuaalid aitavad mõtteid ka paremini esile tuua. 

Õige pikkus

Jälgi teksti pikkust, sest see ei tohiks olla lohisevalt pikk ega ka liiga lühike. Kui sotsiaalmeedia postitused on enamasti napisõnalised, sest seal on inimeste tähelepanu hajuvam ning pikalt ühele postitusele aega ei raisata, siis blogipostitust kirjutades võiks arvestada keskmiselt 3000-3500 tähemärgiga. See võimaldab teemat laiemalt lahata, kuid ei väsita seejuures lugejat.

Tagasiside

Öeldakse ju küll, et oma silm on kuningas, ent mõnikord on kaks pead ikka kaks pead. Kui oled kirjutise valmis saanud, lase kolleegil see üle lugeda – ehk on tal anda mõni soovitus või idee, kuidas seda veelgi paremaks muuta. Samuti kipume ise sõnakordusi ja kirjavigu mitte märkama. Võib juhtuda, et teisel silmapaaril on teemast hoopis oma nägemus, mis jällegi aitab sisu erinevatele sihtgruppidele põnevamaks muuta. Reaalsus on aga see, et üks tekst ei saa kõnetada kõiki inimesi, ent kasutades meie läbiproovitud nippe ja nõuandeid saad anda endast parima loomaks sisu, millest noppeid oleks põnev lugeda kõigil.

B2B ja B2C turundus – mis on mis?

Meie valdkonnas ei saa üle ega ümber turunduse erinevatest liikidest. Täna kirjutame põhjalikumalt B2B ja B2C turundusest ning nende eesmärkidest. 

B2B (business to business) viitab turundusele ettevõttelt ettevõttele, B2C (business to client) aga ettevõttelt tarbijale või siis kliendile. Lähenemised erinevad eelkõige oma sihtrühma ja nendega suhtlemise poolest. Kui B2C turundus keskendub kiiretele lahendustele, mis toovad tulemusi pea koheselt, ja toodete- või teenustekesksele sisule, siis B2B turundus tegeleb pigem suhete loomisega ja toote investeeringutasuvuse (ROI) tõestamisega ärikliendile. 

B2B turundust juhib rahaline stiimul

B2B sihtgrupp otsib tõhusust ja konkreetseid äriteadmisi. Sellest tulenevalt kipub ostuprotsessi rohkem juhtima loogika ja rahalised stiimulid. Teisisõnu, milline on toote investeeringutasuvus (ROI), kuidas saab äri sellest ostust kasumit? Ettevõtted soetavad ju ainult asju, mis nende ärile raha teenivad või nende tegemisi toetavad.

Seetõttu on ärilt-ärile turundus kordades keerukam ning tihtipeale tuleb otsuseid  tehes arvestada paljude ettevõttesiseste arvamustega. Lisaks sellele soovitakse olla põhjalikult kursis toote või teenusega, mida ostetakse. Meeles tasub pidada ka seda, et antud mudel on kordades pikem kui ettevõtjalt tarbijale mudel. Seetõttu peab arvestama, et eesmärgini jõudmiseks tuleb rohkem pingutada ning tulemused ei tule kindlasti mitte üleöö. 

B2C sihtrühm otsib naudingut

Kui eelneva puhul on äärmiselt oluline kliendisuhete loomine ja nende hoidmine, siis antud mudeli puhul peab arvestama võimalusega, et tarbija eesmärk ei ole pikaajalise suhte loomine. Ta soovib lihtsalt vajaduspõhiselt soetada toodet ja erinevalt ärilt-ärile turunduse sihtgrupist, lähtuvad nemad oste tehes palju rohkem oma sisetundest ja investeerivad pigem enda naudingutesse. Keskmine publik on meelelahutusest ja isiklikust vajadusest palju rohkem huvitatud ning seepärast peab arvestama, et nad ei pruugi olla sinu kaubamärgile sama lojaalsed kui ärikliendid ja nende investeering sinusse ei ole tõenäoliselt nii suur kui sinu oma neisse. Samal ajal ei tohi aga unustada, et B2C lähenemise puhul peab paratamatult mõtlema ka ärimõjule, sest emotsioonide põhjal ettevõtlust juhtida ei saa. 

Populaarsemad turunduskanalid

Räägime nüüd veidi lähemalt sellest, kuidas mõlema lahenduse puhul ennast turundada ja nähtavaks teha. Üle ega ümber ei saa sotsiaalmeediast, sest mõlemal juhul on näha, et viimane tasub end kuhjaga ära. Tuleb vaid läbi mõelda, millised on ettevõtte jaoks õiged kanalid, mille kaudu potentsiaalsete klientideni jõuda. Oma kontaktide suurendamiseks on hea mõte end näiteks Facebookis reklaamida ning veel tasub koostöid mõjuisikutega. See võib tuua juurde kliente, tutvustada sinu brändi ning tekitada usaldusväärsust.

Teine hea viis end nähtavaks teha on e-maili turundusega, täpsemalt uudiskirjade abil. Sellest, kuidas luua sisukat ning head uudiskirja, oleme samuti varem oma blogis juttu teinud. Neid võiks välja saata vähemalt korra kuus, pakkudes lugejale põnevat ja kaasahaaravat sisu ning uudiseid toodete kohta. 

Kommunikatsioonispetsialistide ja kõigi teiste jaoks on tegelikult oluline mõista, et erinevate sihtgruppidega koostööd tehes, tuleb seada erinevaid sihte ning kasutada ära ka mitmekülgseid võimalusi. Kõik turundustegevused on aga inimesest inimesele (P2P), seega kui ise ei oska, saa või taha, küsi alati julgelt abi.