fbpx

Kuidas leida endale parim praktikakoht ja sellest viimast võtta? 

Ülikooliõpingute ajal on üliõpilasel võimalus läbida praktika ja seda nii mitmelgi korral. Selle eesmärgiks on saada esimene erialane kogemus – see annab tööandjale ülevaate tudengi oskustest, pädevusest ja muidugi potentsiaalist ning õppurile omakorda sisevaate valdkonda. Praktika on suurepärane võimalus tutvuda töökeskkonnaga, rakendada koolis õpitut päris maailmas ning laiendada oma kontaktivõrgustikku.  

Tihti on kõige keerulisem just see esimene samm ja sellest, kuidas endale praktikakoht leida, kirjutasime mõni aeg tagasi täpsemalt siin. Kui aga paik leitud, valik kinnitatud ning esimene tööpäev kalendris, siis mida peaks meeles pidama, et praktikast võtta viimast? 

Sel teekonnal on oluline isiklik areng ja õppimise tähtsustamine. Aega tuleks kasutada uute oskuste ja teadmiste arendamiseks ning muidugi ka valdkonna avastamiseks. Julgust võtta vastutus ja näidata üles oma algatusvõimet ülesannete täitmisel tuleb hinnata ning need aitavad end tõestada, avades mitmeid uksi uutele väljavaadetele.  

Praktika on nagu üks suur proovikivi, kus üliõpilane saab end proovile panna. See on suurepärane võimalus mitte ainult erialaseks kasvamiseks, vaid ka enese avastamiseks ja isiklikuks arenguks. Selleks, et saada kogemusest maksimaalselt kasu, keskendume järgnevale: kuidas seada eesmärke, küsida küsimusi, luua sidemeid, olla aktiivne ning haarata kinni uutest väljakutsetest. Nüüd aga täpsemalt, kuidas need kõik koos, või ka eraldi, aitavad saavutada väärtuslikud vilumused ning teha arenguhüppe. 

Sea eesmärke. 

Eesmärkide seadmine aitab suunata jõupingutusi ja saavutada soovitud tulemusi. Olgu selleks uute oskuste omandamine, enesetäiendamine või mugavustsoonist väljaastumine. Selgete suundade seadmine aitab hoida fookust ja suunata tegevusi õiges trajektooris. Lisaks saavad tegevused kindla suundumuse ning tekib võimalus mõõta edusamme.  

Selged sihid tagavad edasiliikumise ning vajadusel saab kohandusi teha vastavalt olukorrale, mis omakorda võimaldavad väljuda mugavustsoonist ja astuda vastu oma hirmudele. Seekaudu on praktika suurepärane aeg uute väljakutsete vastuvõtmiseks ja piiride kompamiseks. Seades eesmärgid, mis nõuavad pingutusti, puhkevad õitsele uued võimalused ja oskused arenevad veelgi.  

Küsi kõiki küsimusi. 

Uudishimulikud küsimused on oluline osa praktikast, sest need aitavad tutvuda ettevõtte kultuuri ja tegemistega. Mistõttu ei tasu nende esitamist karta, kuna asjaoludega tutvumine aitab luua parema pildi eesseisvatest rollidest ning vastutusaladest. Samuti väheneb eksimisvõimalus, ajakasutus on targem ning avaldub kaasamõtlemisvõime. 

Võib juhtuda, et asjatundjatel on raske kohe kõike selgitada, kuna nende jaoks on teemad iseenesestmõistetavad. Seega ükski küsimus ei ole vale ega tobe. Pigem avab küsimuste esitamine võimaluse demonstreerida aktiivsust, huvi ja pühendumust praktika jooksul.  

Ole aktiivne.  

Aktiivne osalemine on oluline, mitte ainult ülesannete täitmiseks, vaid ka laiemate võimaluste loomiseks. Soovitatav on osaleda koosolekutel, aruteludel ja töögruppides, sest nii avad uksi erinevatele projektidele ning haarad kinni võimalusest anda oma panus. Algatusvõime on enesearengu puhul oluline ja annab tõuke uute võimaluste sünniks ning soodustab mitmekülgsema töökeskkonna loomist.  

Arengu tagamiseks on oluline julgustada mentoreid edastama konstruktiivset tagasisidet, kuna selle kaudu õpitakse ja arenetakse. Siinkohal aga peaks julgustama ka praktikanti andma aktiivselt vastukaja – jagades mõtteid, ootusi ja eesmärke. Selline kahepoolne avatud suhtlus võimaldab saada praktikast maksimaalselt kasu.  

Täienda võrgustikku. 

Praktika jooksul avaneb võimalus suhelda erinevate inimestega, sealhulgas kolleegide, partnerite ja teiste praktikantidega. Nii aga tekivad šansid õppida teiste tööviisidest ja parimatest tavadest. Nii leiad ka alati kellegi, kelle poole oma rõõmude või muredega pöörduda.  

Eriti väärtuslikuks muutuvad need sidemed aga siis, kui on aeg oma teed minna ja asutakse karjääriredelil ronima, sest mitmekülgne suhtlusvõrgustik toob kaasa mitmeid koostöövõimalusi. 

Haara kinni võimalustest. 

Ei tasu karta uut ja huvitavat! Olles valmis lahendama esmaseid väljakutseid, tuleb esile valmisolek õppimiseks ja arenemiseks. Lisaks võib see avada võimalusi tulevikuks, nagu senitundmatute ülesannete vastuvõtmine, oskuste omandamine või keerukate olukordadega toimetulek. 

Astudes vastu uutele proovikividele, avaneb väljavaade laiendada oma teadmisi ja ka kogemusi. Esialgu võib see tunduda hirmutav, aga kui ebakindlus ja kartus ebaõnnestumise ees on ületatud, siis on tee eduni sillutatud. Näita üles valmidust ja võimekust teha asju, mis ei ole alati meeltmööda – nii avardad oma mainet, mis tuleb ainult kasuks edaspidistes karjäärivõimalustes.  

Praktikateekonna tähtsus ei seisne ainult sobiva koha leidmises, vaid veelgi olulisem on võtta antud kogemusest viimast. Olla uudishimulik, küsida küsimusi, luua sidemeid, seada eesmärke ning haarata kinni igast võimalusest ja põnevast väljakutsest.  

Aktiivne osalemine ja avatus erinevatele kogemustele aitavad mitte ainult kasvada professionaalset, vaid loovad ka võimalusi tulevikuks. Praktika võib olla suurepärane võimalus arendada enda oskusi ja laiendada suhtlusvõrgustikku, seega ole nutikas ja kasuta võimalus maksimaalselt ära.