fbpx

Kuidas leida endale parim praktikakoht ja sellest viimast võtta? 

Ülikooliõpingute ajal on üliõpilasel võimalus läbida praktika ja seda nii mitmelgi korral. Selle eesmärgiks on saada esimene erialane kogemus – see annab tööandjale ülevaate tudengi oskustest, pädevusest ja muidugi potentsiaalist ning õppurile omakorda sisevaate valdkonda. Praktika on suurepärane võimalus tutvuda töökeskkonnaga, rakendada koolis õpitut päris maailmas ning laiendada oma kontaktivõrgustikku.  

Tihti on kõige keerulisem just see esimene samm ja sellest, kuidas endale praktikakoht leida, kirjutasime mõni aeg tagasi täpsemalt siin. Kui aga paik leitud, valik kinnitatud ning esimene tööpäev kalendris, siis mida peaks meeles pidama, et praktikast võtta viimast? 

Sel teekonnal on oluline isiklik areng ja õppimise tähtsustamine. Aega tuleks kasutada uute oskuste ja teadmiste arendamiseks ning muidugi ka valdkonna avastamiseks. Julgust võtta vastutus ja näidata üles oma algatusvõimet ülesannete täitmisel tuleb hinnata ning need aitavad end tõestada, avades mitmeid uksi uutele väljavaadetele.  

Praktika on nagu üks suur proovikivi, kus üliõpilane saab end proovile panna. See on suurepärane võimalus mitte ainult erialaseks kasvamiseks, vaid ka enese avastamiseks ja isiklikuks arenguks. Selleks, et saada kogemusest maksimaalselt kasu, keskendume järgnevale: kuidas seada eesmärke, küsida küsimusi, luua sidemeid, olla aktiivne ning haarata kinni uutest väljakutsetest. Nüüd aga täpsemalt, kuidas need kõik koos, või ka eraldi, aitavad saavutada väärtuslikud vilumused ning teha arenguhüppe. 

Sea eesmärke. 

Eesmärkide seadmine aitab suunata jõupingutusi ja saavutada soovitud tulemusi. Olgu selleks uute oskuste omandamine, enesetäiendamine või mugavustsoonist väljaastumine. Selgete suundade seadmine aitab hoida fookust ja suunata tegevusi õiges trajektooris. Lisaks saavad tegevused kindla suundumuse ning tekib võimalus mõõta edusamme.  

Selged sihid tagavad edasiliikumise ning vajadusel saab kohandusi teha vastavalt olukorrale, mis omakorda võimaldavad väljuda mugavustsoonist ja astuda vastu oma hirmudele. Seekaudu on praktika suurepärane aeg uute väljakutsete vastuvõtmiseks ja piiride kompamiseks. Seades eesmärgid, mis nõuavad pingutusti, puhkevad õitsele uued võimalused ja oskused arenevad veelgi.  

Küsi kõiki küsimusi. 

Uudishimulikud küsimused on oluline osa praktikast, sest need aitavad tutvuda ettevõtte kultuuri ja tegemistega. Mistõttu ei tasu nende esitamist karta, kuna asjaoludega tutvumine aitab luua parema pildi eesseisvatest rollidest ning vastutusaladest. Samuti väheneb eksimisvõimalus, ajakasutus on targem ning avaldub kaasamõtlemisvõime. 

Võib juhtuda, et asjatundjatel on raske kohe kõike selgitada, kuna nende jaoks on teemad iseenesestmõistetavad. Seega ükski küsimus ei ole vale ega tobe. Pigem avab küsimuste esitamine võimaluse demonstreerida aktiivsust, huvi ja pühendumust praktika jooksul.  

Ole aktiivne.  

Aktiivne osalemine on oluline, mitte ainult ülesannete täitmiseks, vaid ka laiemate võimaluste loomiseks. Soovitatav on osaleda koosolekutel, aruteludel ja töögruppides, sest nii avad uksi erinevatele projektidele ning haarad kinni võimalusest anda oma panus. Algatusvõime on enesearengu puhul oluline ja annab tõuke uute võimaluste sünniks ning soodustab mitmekülgsema töökeskkonna loomist.  

Arengu tagamiseks on oluline julgustada mentoreid edastama konstruktiivset tagasisidet, kuna selle kaudu õpitakse ja arenetakse. Siinkohal aga peaks julgustama ka praktikanti andma aktiivselt vastukaja – jagades mõtteid, ootusi ja eesmärke. Selline kahepoolne avatud suhtlus võimaldab saada praktikast maksimaalselt kasu.  

Täienda võrgustikku. 

Praktika jooksul avaneb võimalus suhelda erinevate inimestega, sealhulgas kolleegide, partnerite ja teiste praktikantidega. Nii aga tekivad šansid õppida teiste tööviisidest ja parimatest tavadest. Nii leiad ka alati kellegi, kelle poole oma rõõmude või muredega pöörduda.  

Eriti väärtuslikuks muutuvad need sidemed aga siis, kui on aeg oma teed minna ja asutakse karjääriredelil ronima, sest mitmekülgne suhtlusvõrgustik toob kaasa mitmeid koostöövõimalusi. 

Haara kinni võimalustest. 

Ei tasu karta uut ja huvitavat! Olles valmis lahendama esmaseid väljakutseid, tuleb esile valmisolek õppimiseks ja arenemiseks. Lisaks võib see avada võimalusi tulevikuks, nagu senitundmatute ülesannete vastuvõtmine, oskuste omandamine või keerukate olukordadega toimetulek. 

Astudes vastu uutele proovikividele, avaneb väljavaade laiendada oma teadmisi ja ka kogemusi. Esialgu võib see tunduda hirmutav, aga kui ebakindlus ja kartus ebaõnnestumise ees on ületatud, siis on tee eduni sillutatud. Näita üles valmidust ja võimekust teha asju, mis ei ole alati meeltmööda – nii avardad oma mainet, mis tuleb ainult kasuks edaspidistes karjäärivõimalustes.  

Praktikateekonna tähtsus ei seisne ainult sobiva koha leidmises, vaid veelgi olulisem on võtta antud kogemusest viimast. Olla uudishimulik, küsida küsimusi, luua sidemeid, seada eesmärke ning haarata kinni igast võimalusest ja põnevast väljakutsest.  

Aktiivne osalemine ja avatus erinevatele kogemustele aitavad mitte ainult kasvada professionaalset, vaid loovad ka võimalusi tulevikuks. Praktika võib olla suurepärane võimalus arendada enda oskusi ja laiendada suhtlusvõrgustikku, seega ole nutikas ja kasuta võimalus maksimaalselt ära. 

Milline on emotsioonide roll turunduses?

Emotsioonid on meie igapäeva lahutamatu osa, luues meeldejäävaid hetki ning mõjutades oluliselt enamike käitumist. Nad on osa meie DNA’st, mistõttu jätame ratsionaalse mõtlemise, tehes otsuseid südamega. Sellest tulenevalt langetame päevast päeva märkamatult just nendest lähtuvate turunduskampaaniate ohvriks – olgu selleks väikelapse hüüdlause raadios või videoklipp särisevast grill-lihast.  

Mitmed uuringud näitavad, et  90% inimestest reageerib esmalt meeleliigutustele ja alles siis võtab loogiline mõtlemine tegutsemise üle, mistõttu on sentimentidel suur roll nii sidemete loomisel kui ka tarbija valikute mõjutamisel.  

Selleks, et tänapäeval turundusmaailmas ellu jääda, tuleb konkurentidele silmad ette teha ning jõuda otse südamesse, läbi hetkeliste meeleliigutuste.  

Mis on emotsionaalne turundus? 

Tunnetel põhinev turundus on lähenemine tarbijatele, mille eesmärk on mõjutada nende emotsionaalset olemust ja seda läbi nelja peamise tundetulvi: rõõm, viha, kurbus, hirm. Meeleliigutused aitavad äratada meeldejäävaid hetki elust enesest ning luua positiivseid sidemeid brändiga või siis teemaga, millest parasjagu juttu.  

Emotsionaalse turunduse võlu peitub loo jutustamisel ja tundmuste seotuse loomisel. Kui tunned sidet teemaga või tärkab äratundmine, siis on ka tõenäosus suurem, et sinust saab brändi või toote lojaalne tarbija.    

Kuidas mõjutavad emotsioonid tarbijakäitumist?  

Sageli on meie tegude ajendajaks emotsioonid, millest me tihti teadlikud ei ole, ning nii võib juhtuda, et sooritame ebaratsionaalseid oste. Olenevalt küll inimesest, kuid mängides meeltega, on vägagi lihtne kliendi poolehoid võita ja seda täitsa märkamatult.  

Positiivsed tundetulvid, nagu rõõm ja armastus aitavad meis tekitada soovi osta või kasutada teatud tooteid ning teenuseid. Samas kipume ka negatiivsete meeleliigutuste puhul oma emotsionaalseid vajadusi esemete või teenustega kompenseerima. Kuigi mõlema spektri tundmused võivad viia ostuni, aitavad jaatavad siiski luua eelise konkurentide seas, sest tihtipeale seostame teatuid brände just nende heade sentimentidega. 

Erinevad kogemused, nagu heaolu, seotus või isiklik väärtustamine, võivad luua aga tugevama sideme tarbijaga ning suurendada lojaalsust. Tundeavaldused võivad mõjutada ka tarbimiskäitumist, sealhulgas ostuotsuseid, toodete valikut, hindade tajumist ning harjumuste kujundamist. Näiteks võivad positiivsed meeled, mis seotud reklaami või ostlemisega, suurendada meie ostusoovi ja ühtlasi ka vajadust rohkem kulutada. Samuti võivad negatiivsed meeleliigutused, nagu hirm või pettumus, mõjutada meie valikuid ja nii takistada teatud toodete või teenuste soetamist. 

Nende tõhusa kasutamise abil saavad turundajad luua kaasahaaravamaid kampaaniaid, kasvatada tugevamaid sidemeid tarbijatega ning mõjutada ka alateadlikult nende ostuotsuseid. 

Kuidas kasutada emotsionaalset lähenemist turundusstrateegias? 

Emotsionaalne lähenemine turundusstrateegias võib olla äärmiselt tõhus viis klientide suunamiseks ja brändilojaalsuse suurendamiseks. Siin on mõned viisid, kuidas seda saavutada: 

  • Mõista sihtgrupi vajadusi: väga oluline on põhjalik eeltöö, sest see aitab paremine mõista kliendi emotsionaalseid ihasid ja soove. Mis toob naeru näole, paneb muretsema, unistama või kartma? Nende teadmiste omandamine toetab personaalsete turunduskampaaniate loomist ning aitab seada sõnumeid, mis kõnetavad. 
  • Loo haarava sisuga lugusid: erinevad seigad on võimsad vahendid, mis hõlbustavad heade sidemete loomist ning tõmbavad inimesi kaasa, tekitades positiivseid tundeid. Sündmused aitavad moodustada seoseid brändiga ning muuta nad meeldejäävamaks. 
  • Ole visuaalne ja kasuta kujutlusvõimet: visuaalne keel, mis toetab erk kujutlusvõime, aitab emotsioone äratada ja nii soovitame kasutada meeldejäävaid pilte ja värvikaid kirjeldusi. Värvidel on tundmuste kujundamisel väga suur roll, seega kasuta ka neid targalt. 
  • Rakenda emotsionaalseid väljakutseid: loo kliendile kordumatuid, meeldejäävaid ning tundeküllaseid kogemusi. See võib hõlmata erilisi seiku, võistlusi, üllatusi või isikupärastatud teenuseid, mis tekitavad positiivseid meeleliigutusi ja tugevdavad sidet brändiga. 

Emotsioonid saadavad meid sünnist surmani, luues meeldejäävaid hetki ja suunates käitumismanöövrit. Sellest tulenevalt on tunded ühed suurimad võtmemängijad turundusmaailmas, aidates luua seotust brändiga, mõjutades tarbija valikuid ning suurendades lojaalsust. Positiivsed meeleliigutused innustavad, negatiivsed aga vähendavad tegutsemist ja sestap ongi emotsioon kui turunduse superrelv, mis nutikatel alati arsenalis.